Felhívás tiltakozásra keresztény testvéreinknek

A Soros Alapítvány, a Fővárosi Önkormányzat és a Nemzeti Kulturális Alap  főszponzori meghívásával a Kiscelli Múzeum volt trinitárius templomában állítja ki július 11-ig az Ausztriában született Hermann Nitsch istenkáromló művészetét. A frissen leölt állatok vérével, vizelettel, bélsárral keverődő oltárkelyhek, miseruhák és egyéb szent tárgyak „orgiaszínházát” Ausztriában Christoph Schnönborn bíboros, az osztrák püspöki kar elnöke és Egon Kapellari püspök – osztrák lapokkal, katolikus egyesületekkel, polgárokkal, állatvédőkkel együtt – a legélesebben elítélte. Hazánkban Gyulay Endre szeged-csanádi megyéspüspök emelte fel a szavát az adófizetők pénzéből támogatott istenkáromlás ellen. A Soros Alapítvány elnöke, Vásárhelyi Miklós, aki az ötvenes években Mindszenty bíboros és az ártatlan pócspetrii katolikus plébános halálát követelte, tovább folytatja a katolikus anyaszentegyház elleni harcát – immár „kifinomultabb” eszközökkel, Demszky Gábor lelkes támogatása mellett.

Nekünk, magyarok katolikusoknak éppen olyan sérelmes Nitsch mocskos, pénzszerző és feltűnést keltő akciója, mint osztrák hittestvéreinknek. Tűrhetetlen, hogy 45 év kommunista egyházüldözés után csak és kizárólag keresztény kegytárgyak meggyalázásával akarnak bennünket megsérteni és megalázni. EBBŐL ELEGÜNK VAN – EGYSZER ÉS MINDENKORRA! EZT KÍVÁNJUK KIFEJEZNI TILTAKOZÁSUNKKAL 1999. JÚLIUS 1-ÉN, 18 ÓRAKOR AZ ÓBUDAI KISCELLI MÚZEUMBAN.

MACSKÁSSY IZOLDA (Lovas István)

Megosztás: