Nem kellene bombázni New Yorkot és Rijádot?

Még emlékeznek rá: George W. Bush amerikai elnök azt ígérte, cél­pontja nem csak azok az országok lesznek, amelyek közvetlenül támogat­ják a terroristákat, hanem azok is, amelyek közvetett segítséget nyújta­nak nekik. Például úgy, hogy a terro­ristáknak pénztámogatást vagy búvó­helyet biztosítanak, vagy pedig úgy, hogy lehetővé teszik fedőszerveik működését. Október 7-én megkezdődött Afganisztán bombázása. Vajon, ha Bush valóban tartaná magát meghirde­tett elveihez, nem bombázna más álla­mokat és városokat?

Például az Egyesült Államokat. Ugyanis ha Washington nem akar ket­tős mércét alkalmazni – mely sokak szerint amúgy is a terroristák tömeg­gyilkos dühének kiváltója – meg kelle­ne bombáznia saját városait.

Az Egyesült Államokban élő ír kö­zösség évek óta nagylelkűen támogatja az ír republikánus szervezeteket. Mint az ír Északi Segélyt (Irish Northern Aid – Noraid), a Sinn Fein Barátait és az ír Republikánus Foglyok Jóléti Szervezetét.

A brit kormánynak bizonyítékai van­nak – legalább olyan erősek, mint ami­lyenek Washingtonnak állnak rendel­kezésére az Amerika ellen elkövetett terrortámadásokkal vádolt Oszama bin Laden bűnösségére, hogy az így kül­dött pénz egy része az ír Republikánus Hadsereg, az IRA terrorista tevékeny­ségeit vagy pedig olyan csoportokét tá­mogatta, mint a Valódi IRA.

Az amerikai ír közösség nagy részé­nek a szemében azonban az IRA sza­badságharcot visel. Bin Laden szerint ő és terroristái is szabadságharcosok. Az előbbi a brit kormányt akarta fel­robbantani ügye érdekében, az utóbbi a kapitalizmus jelképének számító ikertornyot pusztította el. Az előbbi iskolás gyerekek közé dob bombát, az utóbbi léket ver egy hadihajó oldalába.

A brit kormány becslése szerint az IRA éves költségvetése megközelíti a 10 millió fontot. Ebből mintegy 1 millió font külföldről érkezik. Csaknem teljes egészében az Egyesült Államokból. Az írek azért küzdenek, hogy az an­golokat elűzzék a smaragd szigetről. Küzdelmük 1171 óta tart, amikor II. Henrik először szállta meg a csodás szigetet. Oszama bin Laden emberei az izraelieket akarják kiűzni a megszállt palesztin területekről és az amerikai katonákat Oszama szülőhazájából, a szaudi királyságból.

Az IRA Észak-írországban a húszas évek elejétől kezdve harcol. Ugyanis ekkor hasították ki a tartományt az újonnan önállóvá vált déltől.

1969 óta a republikánus félkatonai formációk mintegy 2000 embert öltek meg. A lojalisták ennek a felét. Ez összesen 3000 ember. Legtöbbjük egy­szerű polgár. Több mint a fele a Világ­kereskedelmi Központ lerombolása­kor odaveszett áldozatoknak. Vajon ez nem jelenti azt, hogy Bushnak Ameri­ka városait is bombáznia kellene?

De nézzük, mi a helyzet az Egyesült Államok közel-keleti stratégiai partne­rével, Szaud-Arábiával, amelynek dön­tő szava van abban, hogy az OPEC mennyi kőolajat hoz a felszínre és így azt is megszabja, hogy mennyibe ke­rüljön a benzin Texasban és Hódme­zővásárhelyen.

A szeptember 11-i terrortámadást követően Oszama bin Laden családjá­nak 14 tagját vitték ki szép csendben az Egyesült Államokból. Hogy hová? Hazájukba és otthonukba. Szaud-Arábiába. Rijádban ugyanis a monar­chák kissé aggódtak, hogy a szaudi polgároknak némi baja esne a bosszú­álló amerikaiak kezében. Hiszen az öngyilkos repülőgép-eltérítők közül ti­zennégyen szaudi polgárok voltak. Ahogyan bin Laden vagyona is szaudi.

Az amerikai-szaudi viszonyt isme­rők azt suttogják, a 14 ember gyors távozása egyetlen ember befolyásá­nak köszönhető. Úgy hívják, hogy Bandar bin Szultán. Szaud-Arábia washingtoni nagykövete. Akinek ak­kora hatalma van az amerikai kor­mány fölött, mint amekkora hatalmat a tele whiskysüveg gyakorol Horn Gyula, volt magyar miniszterelnök akarata felett.

Október 6-ikán nyugatiak ellen rob­bantottak Szaud-Arábiában. Vajon az FBI-t engedik majd nyomozni a tette­sek után? Hat évvel ezelőtt Rijádban négy amerikai katonát öltek meg. Mie­lőtt az FBI kihallgathatta volna azokat, akiket a merénylettel gyanúsítottak és elfogtak, hogy megkérdezzék őket, kapcsolatban álltak-e Oszama bin Ladennel, a szaudiak gyorsan lefejez­ték őket. A fej nélküli ember ugyanis köztudottan keveset beszél.

De ezt történt akkor is, amikor az amerikai légierő 19 tagját gyilkolták meg Dahranban, a Kobár-tornyok fel­robbantásával.

Oszama bin Ladennek nemcsak a vagyona származik Szaud-Arábiából. Ma is számos fedőszervezete gyűjt ne­ki pénzt. Nem beszélve arról, hogy az iszlámnak a szaudi királyságban „használatos” vahabita formája az isz­lám talán legkeményebb formája, a talibanizmus után. És a vahabita szélső­ség (hogy a liberálisok kedvenc szavát használjuk) terjeszkedik.

Az sem titok, hogy a szaudi elhárí­tás sokat tud a Hamaszról, de nem mond el semmit az információjából az amerikaiaknak. De arról is tud, hogy miként csordogál a pénz Szaud-Arábiából az Al-Kaedához. Azt sem árulja el az FBI-nak.

Nem kellene tehát New York mellett Rijádot is bombázni? Netán az eddig megvetett Musaraff tábornok Pakisz­tánját, hiszen az kasmíri terroristák­nak ad menedéket? Vagy ha nem, ak­kor nem kellene viszont Afganisztánt is megkímélni, és csak Oszamára össz­pontosítani, ha valóban ő a bűnös?

Lovas István

(Megjelent a KAPU folyóirat 2001. 10. számában)

Megosztás: