A budapesti francia nagykövetnek: Igen, ontsák ki tisztátlan vérüket!

Őexcellenciája
Éric Fournier
budapesti francia nagykövet

Tisztelt Nagykövet Úr!

Tegnap hallgattam meg hosszabb idő után újra 1792-ben fogant, csodálatos himnuszukat, a Marseillaise-t, Mireille Mathieu felülmúlhatatlanul gyönyörű tolmácsolásában.

Nem vagyok könnyen elérzékenyülő típus, de egy picit homályosabb lett a látásom, amikor arra gondoltam, hová lett ez a Franciaország, ahol – mint a héten történt – 14 órát dolgozó rendőröknek kellett gyorsan elhagyniuk ideiglenes szálláshelyüket, mert késő este megérkeztek oda busszal azok a migránsok, akiket korábban ők ültettek buszra, amikor kiürítettek egy illegális migránstábort.

Rájuk is gondolva, a szerencsére ma is hivatalos himnuszuknak különösen a második strófája tetszett  a legjobban:

„Aux armes citoyens,
Formez vos bataillons.
Marchons! Marchons!
Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons
Sajnálatos módon nálunk mindenki, aki ismeri a Marseillaise-t,  két szöveghamisító fordításban kapta örökül, az iskoláskönyvekben is. Hogy fordítói egyszerűen nem ismerték-e a francia nyelvet, vagy – ami rosszabb – már akkor politikailag korrektkedtek, nem tudom.

De idézem őket. Az első magyar változatot Verseghy Ferenc hamisította magyarra.

Idézem  az 1794-ben készült„fordítását”:

Fegyverbe bajnokok,
Levente magzatok!
Rontsunk, rontsunk
e vérszomjukra
Szabdaljuk halmokra.

A második hamisítás Jankovich Ferenc műve:

Hajrá, fegyverbe hát!
Ma harcra hív hazád!
Csak jöjj, csak jöjj, öntözze hát
rút vérük a határt!
Fegyverbe hát!

Most pedig következzék a szöveghű fordítás:

Fegyverbe, polgárok
Állítsátok fel a seregeteket,
Meneteljünk, meneteljünk!
Hogy tisztátlan vérük
Áztassa mezőinket!

Excellenciás uram, igen, a támadók „tisztátlan vére”. És nem „vérszomj” meg „rút vér”.

Rouget de Lisle fantasztikus, ma is lelkesítő patrióta sorai és dala ma is kötelező Önöknek, hiszen hivatalos himnuszuk!

Miközben mennyire tisztelem egykori bátorságukat! A betolakodók „tisztátlan vérét” kell kiontani és nem  saját vérüket akarták kiontatni a tisztátalan vérűek kedvéért.

Képzelje, ha a mi himnuszunkban lenne egy ilyen utalás az idegenek vérére! Angela Merkel tízszer énekelné el egymás után a „Deutschland Deutschland unter alles”-t, bennünket az uniós pénzcsapok elzárásával és a nukleáris opcióval egyszerre fenyegetve, ha nem vonjuk azonnal vissza, ugye?

És micsoda jövőbelátó ez a Marseillaise!
Az első, nyolcsoros strófa második négy sora:

Először a Verseghy szelídítésben:

A vérszopó tyrannus fajzat
Melledre szegezi fegyverét,
S véredbe mártja rút kezét,
Ha szolgaságra nem hurcolhat.

Majd a Jankvovich változatban :

Halljátok! Már küldi a zsarnok
Vad, bősz ölni kész rab hadát,
Letörnek népet és hazát,
Bosszul állnak ifjon gyönge lányon.

És most a szó szerinti, de szintén prózai fordítás:

Hallod, ott vidéken,
Kegyetlen katonáik üvöltését?
Egyenesen karjaidba rohannak
Hogy elvágják lányaid, nőid torkát!

Ezután csak egyetlen kérdésem van.

Ha a magyar kormány teoretikus síkra emelve sokkal inkább a Marseillaise szellemében áll az európaiak torkát elvágni akaró migránsterroristák kérdéséhez, míg az Önök elnöke, Emmanuel Macron himnuszuk hivatalos és örök tanításával szembe megy, nem kellene azonnal megszüntetniük himnuszukat, mintsem Magyarországot és Lengyelországot fenyegetnie azért, amire gondolva Önök oly sokszor könnyes szemmel éneklik a Marseillaise feledhetetlen és bölcs sorait?

Végül olvasóinknak a Mireille Mathieu felülmúlhatatlan érzelmekkel előadott himnuszukra vezető link:

https://www.youtube.com/watch?v=SIxOl1EraXA