A Külügyminisztérium válasza: Szemerkényi Réka washingtoni nagykövet távozik

Február 24-én a washingtoni magyar nagykövetség kérésére a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz fordultam azzal a korábban az ottani nagykövetségünk sajtóattaséjához intézett kérdésre, hogy felvették-e a kapcsolatot Chris Smith amerikai republikánus képviselővel, aki kongresszusi vizsgálatot indított az Egyesült Államok macedóniai képviselete és George Soros összejátszása ügyében a macedón politikai élet döntő befolyásolására.

Mivel a washingtoni magyar nagykövetség sajtóattaséja nem kívánt akár igennel, akár nemmel válaszolni, arra kért, forduljak válaszért a KKM Sajtófőnökéhez.

Amit a fentebb jelzett napon megtettem, kiegészítve azzal, hogy úgy vélem, a magyar kormánynak George Soros itteni szervezetei politikai aktivitása elleni védekezésében feltétlenül érdeke, hogy az amerikai kongresszusi vizsgálatba bevonják Soros és az USA budapesti nagykövetsége közötti együttműködést a kormánnyal szemben fellépő erők támogatásában.

A KKM Sajtó Főosztálya ma, öt nappal a kérdés elküldését követően ezt a választ küldte:

 

Tisztelt Uram!

Tájékoztatom, hogy washingtoni magyar nagykövetségünk nem kísérelte meg, hogy felvegye a kapcsolatot Chris Smith amerikai republikánus kongresszusi képviselővel, aki Soros György és a szkopjei amerikai misszió együttműködését vizsgálja a macedón politikai élet ottani befolyásolására.

Minisztériumunk kérdése nyomán alaposabb vizsgálatot folytatott Szemerkényi Réka nagykövetnek és az általa vezetett nagykövetségnek Donald J. Trump elnök megválasztását követő tevékenységéről.

Ennek során megállapítottuk egyebek között, hogy több nap telt el Trump elnök megválasztása és az Ön azon, hozzá intézett nyílt levele között, amelyben sürgeti, hogy a nagykövetség honlapján azonnal helyezze el Orbán Viktor miniszterelnök gratulációját Trump elnök választási győzelme alkalmával. Ezt a nagykövetség levele megjelenését követően órákon belül megtette, majd a sietségben elkövetett hibák miatt azt módosította.

Ami azt a gyanúnkat látszik alátámasztani, hogy nagykövetségünket sokkolta Trump elnök győzelme.

Kiderítettük azt is, hogy Szemerkényi Réka nagykövet hamisan tájékoztatta mind minisztériumunkat, mind a nyilvánosságot arról, hogy jó kapcsolatban van Trump elnökkel, akivel – mint állította – három alkalommal is beszélt.

E helyett egyetlen alkalommal állt elé, amikor előzetesen több ezer dollárt küldött el az Amerikai Vöröskeresztnek,  hogy részt vehessen annak a floridai Mar-a-Lagóban tartott jótékonysági bálján, ahol Trump elnök nem is tudta, ki állt elé, nemhogy még – mint Szemerkényi nagykövet állítja – beszéltek volna e karitatív célú rendezvényen Orbán Viktor miniszterelnök szóba jöhető washingtoni látogatásáról.

Szemerkényi Réka azt is állította, hogy a magyar diplomácia azért van jó viszonyban Trump elnökkel, mert az „két kapura játszott”, ellentétben azon washingtoni nagykövetségekkel, amelyek készpénznek vették Hillary Clinton győzelmét az elnökválasztáson.

Aminek, mint kiderítettük, az ellenkezője igaz.

A  szélsőségesen transzatlanti nézeteket valló nagykövet félrevezette minisztériumunkat e téren is, ugyanis őt és az általa irányított apparátust is mélységesen meglepte Trump elnökké választása.

Szemerkényi nagykövet a múltban is több alkalommal bizonyította, milyen mértékben képes elmenni szélsőségesen transzatlantista és oroszellenes magatartásában, mint amikor durván plagizálva az Economist brit hetilapból, a Heti Válaszban megjelent korábbi recenziójában bizonygatta durván oroszellenes érzületeit, mások tollaival ékeskedve.

Tökéletesen tisztában vagyunk azzal,  hogy a nagykövet asszony teljes kudarcot vallott abban, hogy belátható időn belül Orbán Viktor miniszterelnök és Trump elnök találkozzon, ami súlyosan sérti érdekeinket.

Így az a döntés született, hogy Szemerkényi Réka nagykövetet hazahívjuk és új washingtoni nagykövetet jelölünk ki helyébe.

/Kedves Olvasók, e levelet én írtam. Válasz a KKM Sajtó Főosztályától nem érkezett./