Kié a Szabadság tér? És ki az úr Magyarországon?

németemlékmű szovjetemlékmű

A mai Törésvonalak (Echo TV, 20:00) egyik témája a Szabadság téren lévő szobrok eltérő kezelése, ugyanazon jogszabályok mellett. Igyekeztünk fényt deríteni arra a rejtélyre, hogy ki(k)től, mitől félnek a hatóságok olyannyira, hogy egy demokratikus államban diszkriminatívan használják a jogszabályokat.

Amióta csak áll a Szabadság téren a német megszállás emlékműve, nincs hét, hogy egyszer vagy többször ne lenne a külföldi sajtó témája is. Kedvenc ürügyként és újabb példaként a „szörnyű” magyarországi állapotok érzékeltetésére.

E cikkek azokat, akik a szobor elé helyeztek (illegálisan) idegen tárgyakat, feliratokat („Fejétől bűzlik a hal”, „Orbán bontsd le ezt az emlékművet!, stb.), az orbáni önkény és parancsuralmi rendszerrel ütköző áldozatoknak állítják be.

De a hazai sajtónak azóta egyetlen egyszer nem jutott eszébe feltenni a kérdést, vajon valóban azok az áldozatok, akik oda kihelyezett holmijait nem hogy eltűrik, de az adófizetők pénzén még a rendőrség is védi?

Miközben a tér másik oldalán az iszonyatos hazugság obeliszkje, a szovjet „felszabadítási” emlékmű szent és sérthetetlen: ugyanannak a Belügyminisztériumnak a rendőrsége azonnal eltávolít(ana) onnan bármit, ami rámutatna arra, hogy a „felszabadítás” valójában véreskezű szovjet uralmat teremtett meg.

Úgy gondoltuk, ideje, hogy a Törsévonalakkal megtörjük ezt a csendet és megkérdezzük az „illetékeseket”, miért diszkriminálnak a két szobor esetében, holott ugyanazon jogszabályokról van szó.

Kérdéseink – lásd lentebb, a rájuk adott válaszokkal együtt – iszonyatos idegességet váltottak ki.

Az első kérdést az illetékesnek gondolt rendőrség múlt év december 9-én kapta.

Íme a válasz, amely tagadta, hogy a rendőrség az illetékes. Melyről hosszú hetek után kiderült, mégis az.

(Mivel úgy gondolom, hogy a levelezés kortörténeti és talán roggyant térdű hatóságaink állapotáról önkezűen kiadott kórtörténeti dokumentum, azokat mellékeltem.)

 

Tisztelt Lovas István!

Elektronikus úton érkezett megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy annak megválaszolása nem rendőrségi hatáskör, így kérdésével kapcsolatosan kérjük forduljon a Közterület-felügyelethez.

Tisztelettel: BRFK

  1. 12. 09. 15:36 >>>

 

  1. Sajtóügyelet!

 

Kérem, válaszoljanak a következő kérdésemre, mivel a témával foglalkozni kívánunk az EchoTV “Törésvonalak” c. műsorában.

Van-e a rendőrségnek bármilyen kifogása az ellen, hogy a Szabadság-téri szovjet emlékmű közelében ugyanúgy tárgyakat helyezzenek el, mint ahogyan

az látható a német megszállás emlékműnél?

Válaszukat előre is köszönöm:

Lovas István

*       *       *

A kérdést még aznap megkapta Szécsi Viktória, a Belváros-Lipótváros Közterület-felügyeletének (amely a Budapest V. kerületi Önkormányzat részeként működik) sajtóreferense.

Tőle december 22-én ez a levél érkezett:

Tisztelt Lovas Istvan!

Hivatalunkban december 22. es januar 4.kozott igazgatasi szunet van. Megkeresesevel januar 4-e utan all modunkban foglalkozni.

*             *             *

A január 18-án még mindig meg nem érkezett választ sürgetve a Belváros-Lipótváros közterület-felügyelet pótkérdést kapott.

Ezzel a szöveggel:

Tisztelt Szécsi Viktória!

Engedje meg, hogy a késlekedő választ kihasználva még egy pótkérdést is feltegyek: Önök szerint nem veszélyezteti-e Magyarország szuverenitását és a demokratikus alapelveket a választ eddig kerülők egyenes és egyértelmű kiállása amellett, hogy a jogszabályokat egyenlő módon alkalmazzák?

Másnap ez a válasz érkezett:

Tisztelt Lovas István!

Alábbi megkeresés kapcsán a következőkről tájékoztatom.

A hatályos gyülekezési  jogról szóló törvény értelmében bárkinek lehetősége van a véleményét kifejezésre juttatni. Az esetleges rendezvény kapcsán az Önkormányzatnak semmilyen kompetenciája nincs, szükséges engedélyek beszerzése vonatkozásában az illetékes rendőrkapitánysághoz kell fordulni.

Belváros-Lipótváros Önkormányzata

Sajtóosztály

20-án pedig ez érkezett ugyanonnan.

 

Tisztelt Lovas István Úr!

Tiszteletben tartjuk a gyülekezési jogról szóló törvényt, amelynek értelmében bárki kifejezheti a véleményét, akár írott formában is. Nem tartozik a hatáskörünkbe a véleménynyilvánításra szerveződő rendezvények, megmozdulások engedélyezése, ez ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság az illetékes.

Mindemellett Önkormányzatunk a kerület érdekeit képviselve természetesen elvárja, hogy a vélemény kifejezése a rend fenntartása mellett történjen, tehát biztosítva legyen a belvárosi polgárok nyugalma, az érintett terület tisztaságának, épségének megóvása.

Belváros-Lipótváros Önkormányzata

Sajtóosztály

Melyre Szécsi Viktória még aznap, azaz január 20-án ezt a választ kapta:

Tisztelt Szécsi Viktória!

Válaszát köszönöm és azt nyilván úgy kell értelmeznünk, hogy, mint megerősítette,  Önök a német megszállási emlékmű előtt lévő anyagokat a kerület érdekeivel egybevágónak tekintik és az ottani véleménykifejezéseket (beleértve cipők elhelyezését) úgy tekintik, minthogy azok a belvárosi polgárok nyugalmának, a területi tisztaságnak és épsége megóvásának szerves részét képezik.

Ennek megfelelően egészítem majd ki a BRFK-nak és az V. kerületi kapitányságnak az ügyben elküldött kérdéseimet és ennek a válasznak a csatolásával fogok a mai nap folyamán a belügyminiszterhez fordulni.
*             *             *

Mint kiderült, az önkormányzat illetékességet tévesztett. A BRFK az ORFK-t jelölte meg válaszadónak:

Tisztelt Lovas István Úr!

Tájékoztatom, hogy a BRFK V. kerületi Rendőrkapitányság elektronikus címére küldött megkeresései továbbításra kerültek az ORFK Kommunikációs Szolgálathoz.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Tisztelettel:

Zelizi Emese r. hadnagy

  1. hivatalvezető

 

Az ORFK válasza január 28-án érkezett meg. Csatoltam a 25-én küldött kérdést is, a késedelmes válasz alatt Szécsi Viktóriának küldött kiegészítő kérdéssel. Azzal, hogy a német megszállási emlékmű mellett eljárnának-e például az ellen, aki ezt a feliratot helyezné el:

“Free Palestine!” (Szabadságot Palesztinának!)

 

Tisztelt Uram!

Elektronikus úton érkezett megkeresésével kapcsolatosan az alábbi választ adjuk:

A Rendőrség feladatkörét az Alaptörvény és a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) határozza meg, amely alapján kiemelt feladata * többek között * a közrend és a közbiztonság védelme, illetőleg általános nyomozó hatósági jogkörben jár el, és szabálysértési hatósági jogosítványai is vannak. Egy közterületnek minősülő terület használatával összefüggő kérdéskör megítélése, annak elbírálása abban az esetben tartozik a Rendőrség hatáskörébe, ha az bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának megállapítására alkalmas, vagy egyébként a rendőr számára intézkedési kötelezettséget keletkeztet. Egyébként a közterület felett rendelkezni jogosult területileg illetékes önkormányzat dönt a közterület használatáról. A fentieknek megfelelően rendelkezik az Rtv. 13. § (1) bekezdése, amely szerint a rendőr jogkörében eljárva köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha a közbiztonságot, a közrendet vagy az államhatár rendjét sértő vagy veszélyeztető tényt, körülményt vagy cselekményt észlel, illetve ilyet a tudomására hoznak. A közterületen történő véleménynyilvánítás ezen kívül akkor is érinti a Rendőrség hatáskörét, ha arra valamilyen véleménynyilvánítás céljából tartott nyilvános rendezvényen kerül sor, hiszen az ilyen közterületi rendezvényeket előzetesen a Rendőrségnek * a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény (a továbbiakban: Gytv.) rendelkezéseinek megfelelően * be kell jelenteni. A fentiek alapján közterületen bizonyos tárgyak elhelyezése abban az esetben alapozza meg a rendőrségi intézkedést, illetve a Rendőrség hatáskörébe tartozó eljárás megindítását, ha az bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúját alapozza meg. Ennek hipotetikus megítélése nem lehetséges, a jogalkalmazó szerv mindig az eset egyedi körülményei alapján dönt arról, hogy a hatáskörébe tartozó eljárás megindítását megalapozó körülmények fennállnak-e. A Rendőrség jogalkalmazó szervként nem jogosult arra, hogy egyedi megkeresésekre elvi jogértelmezést adjon állampolgári vagy újságírói megkeresésekre, hogy egy adott cselekmény alkalmas-e jogszabálysértés megállapítására.

Tisztelettel: BRFK

Lovas Istvan 16. 01. 25. 14:19 >>>

Tisztelt Kommunikációs Szolgálat! Most pénteken a technikai okokból két adás rögzítésekor az Echo TV-n futó Törésvonalak című műsorunkban kívánunk foglalkozni az Önöknek a BRFK V. ker. kapitánysága által továbbított témával. (Lásd a csatolt levelet.) A választ az illetékesek december eleje óta húzzák, amire természetesen kitérünk. Arra kérem, tájékoztasson, várhatjuk-e csütörtök estig válaszukat. A téma adásba kerülése a pénteki felvételt követő hét szombatja, a szokott, esti 8 órás kezdettel. Az ügyben ma a belügyminiszter úrhoz is fordulok, hogy az adás információban még gazdagabb lehessen. A halasztás miatt többször bővített alapkérdés: Magyarországon egy demokráciához méltóan a jogszabályokat egyenlően alkalmazzák-e, azaz a Szabadság-téri szovjet emlékműnél éppen úgy eltűrnék-e az írott kommentárok, tárgyak elhelyezését, mint ahogyan azt teszik a német megszállás emlékműve esetében és hogy a német megszállási emlékmű mellett eljárnának-e például az ellen, aki ezt a feliratot helyezné el: “Free Palestine!” (Szabadságot Palesztínának!)  Válaszukat előre is köszönöm: Lovas István

*       *       *

Közben a Pintér Sándor belügyminiszter az alapkérdés mellett azt a kérdést is kapta, vajon tisztában van-e azzal, hogy az alárendelt szerveknél nem tudják, melyikük az illetékes. Íme a levelezés:

Tisztelt Lovas István! A Belügyminisztérium Kommunikációs Főosztálya az elektronikus úton érkezett megkeresésében foglalt kérdések tekintetében az alábbi tájékoztatást adja.

1. Tud-e arról, hogy az Ön alá tartozó szervezetek nem ismerik saját illetékességi hatáskörüket?

A rendőrség szervei természetesen tisztában vannak saját hatáskörükkel és illetékességi területükkel, ellenben a kérdésben szereplő illetékességi hatáskörük nincs, mert az jogilag értelmezhetetlen. A rendőrség egyes szervei az illetékességüket és hatáskörüket az általuk folytatott eljárások során – az irányadó eljárási törvényeknek megfelelően – folyamatosan vizsgálják.

2. Ha az ügyben nem a rendőrség az illetékes, akkor ki vagy melyik szervezet?

Nem ismerünk olyan szervezetet, amely jogosult, illetve kötelezett lenne arra, hogy elvi állásfoglalásokat bocsásson ki abban a tekintetben, hogy bizonyos elképzelt események megvalósulásakor milyen hatósági intézkedésekre, eljárások megindítására kerülne sor. Arra sem hatalmazza fel egyetlen jogszabály sem a rendőrséget, hogy előzetesen állásfoglalást bocsásson ki annak kapcsán, hogy lenne-e kifogása bizonyos elképzelt cselekmények megvalósítása ellen.

3. Garantálja-e Ön, hogy a jogszabályokat demokratikusan, a jogállamhoz méltóan egyenlően alkalmazzák a vázolt esetekben?

A rendőrség a feladatkörébe tartozó eljárásokban megkülönböztetés nélkül, a jogszabályok részrehajlásmentes alkalmazásával jár el.

Üdvözlettel,Belügyminisztérium

Web: http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium  —–Original Message—–

From: Lovas Istvan [Sent: Monday, January 25, 2016 3:25 PMTo: BM

Sajtófőosztály

Subject: Kérdés Pintér Sándor belügyminiszter úrnak az alá tartozó szervek inkompetenciája, valamint az alapkérdés (Szabadság-téri szobrok “dekorálása”) ügyében

Tisztelt Sajtókapcsolatok Osztálya!

Kérem Önöket, hogy kérdésemet továbbítsák a belügyminiszter úrnak, illetőleg ha így döntenek, nevében úgy válaszoljanak, hogy az Echo TV-ben a témáról beszélve idézhessem azt, hogy az miniszteri válasz, vagy annak egyértelmű kifejezését, hogy a miniszter úr nem kíván válaszolni. Mindenfajta válaszukat természetesen szó szerint idézem és annak hiányát megemlítem.

Köszönettel: Lovas István

Tisztelt Belügyminiszter Úr!

December 9-én azzal a kérdéssel fordultam a BRFK-hoz, hogy van-e a rendőrségnek kifogása, ha a Szabadság-téri szovjet emlékmű közelében ugyanúgy tárgyakat helyeznek el, mint ahogyan az megtörtént a tér másik oldalán lévő német megszállási emlékmű előtt a rendőrség, illetőleg az illetékesek bármilyen fellépése nélkül. Elmondtam, a témával az Echo TV Törésvonalak című műsorában kívánunk foglalkozni Torba Tamás és Lóránt Károly állandó beszélgetőpartnereimmel. December 12-.én azt a választ kaptam, hogy forduljak az V. kerületi közterület felügyelethez, mint illetékeshez. Ezt azonnal megtettem. December 15-én azt a választ kaptam, hogy forduljak Szécsi Viktória sajtóreferenshez a Budapest V. ker.Önkormányzat Polgármesteri Titkárságon, ugyanis a Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelete a Budapest V. kerületi Önkormányzat részeként működik. Az email nyomán ezt azonnal megtettem. 40 nap elmúltával, január 20-án, többszöri sürgetés és kiegészítő kérdések feltétele után Szécsi Viktóriától azt a választ kaptam, hogy nem tartozik hatáskörükbe a véleménynyilvánításra szerveződő rendezvények. és az ügyben a BRFK az illetékes. A közben feltett kérdéseim: egy demokráciában tűrhető-e, hogy a jogszabályt diszkriminatív módon alkalmazzák attól függően, hogy ki milyen véleményt akar kifejezni? Megkérdeztem azt is, hogy ugyanúgy nem reagálnának (tudomásul vétel mellett), ha a német megszállási emlékműnél elhelyezett valamelyik felirat (“Fejétől bűzlik a hal”, “Orbán bontsd le ezt az emlékművet”,stb.) mellett elhelyezne valaki egy “Free Palestine!” (SzabadságotPalesztinának!) feliratú molinót. A kérésnek eleget téve a BRFK-hoz fordultam. Ők viszont azt felelték, az ORFK az illetékes. Arra kérem, szíveskedjék válaszolni e kérdésekre: 1. Tud-e arról, hogy az Ön alá tartozó szervezetek nem ismerik saját illetékességi hatáskörüket? 2. Ha az ügyben nem a rendőrség az illetékes, akkor ki vagy melyik szervezet? 3. Garantálja-e Ön, hogy a jogszabályokat demokratikusan, a jogállamhoz méltóan egyenlően alkalmazzák a vázolt esetekben? Technikai okokból az Echo TV-ben most pénteken 3 órás kezdettel egyszerre két műsort veszünk fel. Az e témát tárgyaló műsor sugárzása február 6-án, szombaton este 8 órakor lesz. Ahhoz, hogy a választ szó szerint beolvassuk, annak csütörtökön 10 óráit meg kellene érkeznie email címemre. A műsorban természetesen közöljük a nyilvánossággal azt is, ha Miniszter Úr válasza nem érkezik meg és azt kommentálni fogjuk.

Tisztelettel: Lovas István

Megosztás: